FLORIPA PRODUCOES APRESENTOU NANDO REIS APOIO GRAFICA MAXIMUS & GARRA SECURITY INC.